Specjalizacje: psychiatria
Przychodnia Lekarska ul. Leszno 17

Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
Oddział Dzienny Psychogeriatryczny (60+)