Specjalizacje: psycholog kliniczny, psychoterapeuta
Przychodnia Lekarska ul. Leszno 17

Oddział Dzienny Psychogeriatryczny (60+),

Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych