Specjalizacje: pedagog, terapeuta zajęciowy
Przychodnia Lekarska ul. Leszno 17

Oddział Dzienny Psychogeriatryczny (60+)

Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych