Oddziały dzienne

Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w oddziale:

 • podstawę przyjęcia stanowi aktualne skierowanie do oddziału dziennego wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 • świadczenia są nieodpłatne i realizowane są w ramach umowy zawartej przez Zakład z MOW NFZ
 • przyjęcie do oddziału poprzedza konsultacja lekarza psychiatry i/lub psychoterapeuty, na którą należy się zapisać telefonicznie (tel. 22 632 93 59) lub osobiście w Biurze Obsługi Pacjenta
 • pobyt w oddziale trwa 12 tygodni
 • oddział czynny jest w dni powszednie w godzinach 8:00-15:00
 • oferta oddziału skierowana jest do pacjentów powyżej 18 r.ż.

Kryteria kwalifikacji:

 • zaburzenia lękowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną
 • myśli i czynności natrętne
 • zaburzenia osobowości
 • trudności w relacjach z ludźmi

Podstawę leczenia stanowi intensywna psychoterapia grupowa prowadzona przez certyfikowanych psychoterapeutów, w razie potrzeby wspomagana farmakoterapią.
Zespół terapeutyczny Oddziału podlega regularnej superwizji.

Oddział Dzienny Psychogeriatryczny

Zasady udzielania świadczeń w Oddziale:

 • podstawę przyjęcia stanowi aktualne skierowanie do oddziału dziennego wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 • świadczenia są nieodpłatne i realizowane są w ramach umowy zawartej przez Zakład z MOW NFZ
 • przyjęcie do oddziału poprzedza konsultacja lekarza psychiatry lub psychoterapeuty, na którą należy się zapisać telefonicznie (tel. 22 632 93 59) lub osobiście w Biurze Obsługi Pacjenta
 • pobyt w oddziale trwa 12 tygodni
 • oddział czynny jest w dni powszednie w godzinach 8:00-14:00

Zapraszamy osoby powyżej 60 r.ż. borykające się z lękiem, obniżeniem nastroju, trudnościami z adaptacją do strat (śmierć bliskiej osoby, emerytura, utrata sprawności), bezsennością, zaburzeniami somatyzacyjnymi, z ewentualnie współistniejącymi niewielkimi zaburzeniami pamięci nie wpływającymi na samodzielne funkcjonowanie i uczestniczenie w zajęciach

Podstawę leczenia stanowi psychoterapia grupowa w połączeniu z terapią zajęciową i społecznością terapeutyczną, w razie potrzeby wspomagana farmakoterapią.
Zespół terapeutyczny Oddziału podlega regularnej superwizji.