Rehabilitacja

Rehabilitacja lecznicza ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy oraz poprawę jakości życia.

W ramach rehabilitacji leczniczej oferujemy Państwu :

 1. Świadczenia ambulatoryjne – świadczenia udzielane pacjentom w zakresie:
 • Lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej realizowanej przez poradę lekarską,
 • Fizjoterapii ambulatoryjnej realizowanej przez zabieg fizjoterapeutyczny.

Zasady udzielania świadczeń:

 • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego - skierowanie na zabiegi straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji/fizjoterapii w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystawienia
 • W ramach świadczeń jednemu pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.
 • Pacjentowi przysługują zabiegi z zakresu (o rodzaju zabiegu decyduje lekarz):
 • Fizykoterapii: elektroterapia, światłolecznictwo, leczenie polem elektromagnetycznym i magnetycznym, ultradźwięki, krioterapia,
 • Kinezyterapii: indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych), pionizacja, ćwiczenia czynne wolne, ćwiczenia w odciążeniu, ćwiczenia izometryczne, nauka czynności lokomocji, zabiegi z wykorzystaniem wyciągów,
 • Masażu.
 1. Świadczenia realizowane w warunkach domowych

O konieczności skorzystania z tej formy rehabilitacji leczniczej decyduje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenia te przysługują pacjentom z określonymi schorzeniami.

Zasady udzielania świadczeń:

 • Informacja o wskazaniach do rehabilitacji domowej musi być zawarta na wystawionym skierowaniu.
 • Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego pacjenta wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym w trakcie których może być wykonywanych do pięciu zabiegów dziennie.
 1. Świadczenia w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej – Przysługują pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. W ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej świadczone są zabiegi obejmujące kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych i innych.

Zasady udzielania świadczeń:

 • Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową może wystawić: lekarz oddziału: urazowo – ortopedycznego, chirurgicznego,  neurologicznego, neurochirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, ginekologicznego; lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, poradni wad postawy, endokrynologii dziecięcej i diabetologii dziecięcej; lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.
 • Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej, w zależności od wskazań lekarza, wynosi dla jednego pacjenta od 3 do 6 tygodni, średnio 5 zabiegów dziennie.